Bildet viser nordiske flagg Foto: Søren Sigjufsson/Creative Commons/CC BY 2.0
Forskningsprogram

Norden i verden

Hvor går nordisk utenrikspolitikk? Hva samler og hva splitter de nordiske landene i møte med internasjonale utfordringer? Hvordan forholder de nordiske landene seg til hverandre i og utenfor institusjoner som NATO og EU? Hvilken relevans har «den nordiske modellen» i verden i dag? Hvordan kan nordiske forskningsinstitusjoner samarbeide om felles problemstillinger?

Forskningsprogrammet «Norden i verden» samler instituttets forskning på Norden og de nordiske lands utenrikspolitikk, og dets forskningssamarbeid med partnere i Norden. Programmet er tverrgående og inkluderer forskere fra alle NUPIs forskningsgrupper så vel som fra NUPIs kommunikasjonsavdeling og bibliotek.

NUPIs to skandinaviskspråklige tidsskrift Internasjonal Politikk og Nordisk Østforum har en sentral plass i programmet. 

Publikasjoner

Prosjekter