Forskningsprosjekt

Common Fear Factors in Foreign Policy (COMFEAR)

2019 - 2020 (Pågående)

Ved å kople sammen ledende utenrikspolitiske forskere fra Norge og Tsjekkia, tar COMFEAR sikte på identifisere sentrale, felles problemstillinger og delte trusseloppfatninger blant beslutningstakere og befolkning i Tsjekkia og Norge.

Norge og Tsjekkia er begge små-til-mellomstore europeiske stater og medlemmer av NATO, EØS og EUs Schengen sone. Begge har dratt nytte av den felles plattformen som disse institusjonene gir.

Samtidig innebærer deres beliggenhet at de også deler noen av de samme sikkerhetspolitiske risiko- og trusselbildene. De senere år har det i begge land vært diskusjon rundt temaer som potensielt økende illiberale strømninger i Europa, hybrid destabilisering og et mer fremoverlent Russland, til migrasjon og de politiske og sosiale konsekvensene av et økende antall personer i bevegelse, så vel som spørsmål knyttet til energi- og klimasikkerhet. Tsjekkiske og norske myndigheter responderer på og håndterer slike trender på en rekke måter, og sikkerhetiserer også utfordringene i varierende grad.

Dette påvirker igjen beslutningstakning, også på det utenrikspolitiske feltet, så vel som de to landenes internasjonale posisjonering og deres relasjoner med naboer, sikkerhetspolitisk allierte og andre globale samarbeidspartnere. Ved å kople sammen ledende utenrikspolitiske forskere fra Norge og Tsjekkia, tar COMFEAR sikte på identifisere sentrale, felles problemstillinger og delte trusseloppfatninger blant beslutningstakere og befolkning i Tsjekkia og Norge.