Forskningsprosjekt

Community-based policing and post-conflict police reform (ICT4COP)

2015 - 2020 (Pågående)

Dette forskningsprosjektet vil bidra til mer kunnskap om de sosiale, kulturelle, juridiske og etiske dimensjonene i 'community-based' politiarbeid i tidlifere konfliktområder.

Dette EU-finansierte prosjektet vil, gjennom tverrfaglig og internasjonalt samarbeid, undersøke politiarbeid i praksis. Det legger vekt på informasjons- og kommunikasjonsteknologi i tilknytning til sikkerhet, og vil  bidra til mer kunnskap om de sosiale, kulturelle, juridiske og etiske dimensjonene i 'community-based' politiarbeid i tidlifere konfliktområder.

Her gir NUPI-forsker Kari Osland en innføring i begrepet Commuity-oriented policing - og utfordringene knyttet til det:Prosjektet ledes av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). For å lese mer om forskningen og aktiviteter i prosjektet, besøk hjemmesiden her.

Prosjektkoordinator: Ingrid Nyborg (NMBU).

Prosjektkoordinator på NUPI: Kari Osland.

Dette prosjektet er finansiert av EUs forskningsprogram H2020, under avtalenummer 653909.

Program

EU H2020