Bildet viser hovedstaden i Georgia, Tbilisi Foto: Alexxx Malev/Creative Commons/CC BY-SA 2.0
Forskningsprosjekt

Competency through Cooperation: Advancing knowledge on Georgia's strategic path (GEOPATH)

2019 - 2022 (Pågående) Prosjektnummer: 287815

GEOPATH er et fireårig samarbeidsprosjekt mellom NUPI og the Georgian Institute of Politics (GIP), som har som formål å fremme forskningssamarbeid gjennom å forske på sentrale spørsmål som relaterer til Georgias strategiske utvikling vis-à-vis EU og Russland.

Forskningsprosjektets to overordnede mål er

1) å fremme og styrke det georgiske forskningsmiljøet gjennom et integrert forskningsprosjekt mellom norske og georgiske forskere

2) å videreføre kunnskap gjennom veiledning av doktorgradsstudenter og juniorforskere i Georgia. 

Samarbeidsprosjektet vil forske på Georgias strategiske posisjonering i regionen og hvordan de fire hovedaktørene - Georgia, utbryterrepublikken Abkhasia, EU og Russland - oppfatter seg selv og hverandres plass i Georgias strategiske utvikling.

The Georgian Institute of Politics (GIP) er et ideelt, uavhengig forskningsinstitutt som ble grunnlagt i 2011. GIP har som formål å fremme godt styresett og demokratiske verdier i Georgia, og er et av landets ledende forskningsmiljø med bred internasjonal annerkjennelse.

Program

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, NORRUSS PLUSS