Cybersecurity Capacity Building 2.0 - Bridging the digital divide and strengthening sustainable development

2016 - 2018 (Avsluttet) Prosjektnummer: 21620-1

Dette prosjektet studerer kapasitetsbygging for cybersikkerhet (CCB) og bærekraftigheten til utviklingsprosesser i utviklingsland.

Prosjektet vil kartlegge hvordan økt bevissthet om cybersikkerhet i utviklingsland kan styrke evnen til å beskytte viktig digital infrastruktur og bekjempe cybertrusler. Mer spesifikt er målet med prosjektet å identifisere mekanismer som kan bygges videre på for å:

i) styrke ressurser på cyberfeltet gjennom utvklings- og bistandsprosjekter,
ii) gi råd om hvordan utviklingsland kan etablere CCB-programmer og benytte seg av ekspertise fra privat sektor,
iii) bidra til internasjonalt samarbeid om styring av internett og cybersikkerhet globalt på den diplomatiske arena, og
iv) identifisere hvordan nye partnerskap kan bygges gjennom CCB-programmer.

Våre anbefalinger vil være fundert i feltarbeid i utviklingsland, desktop-studier og deltakelse på internasjonale konferanser og i prosesser med flere aktører. Forskningen er organisert i tre separate, men sammenhengende, arbeidspakker: 

1. Cybersecurity Capacity Building (CCB) – a) To case-land: Myanmar and Tanzania, b) Implementering av en modningsmodell for cybersikkerhet i utviklingsland
2. Offentlig-privat samarbeid om bevissthet rundt cybersikkerhet
3. Internasjonal cyberpolitikk, internasjonalt samarbeid og utviklingsland som potensielle vippestater

Prosjektet er en del av NUPIs forskningsprogram Cyber Security Forum.

Les mer om prosjektet her.

Program

S01EN

Publikasjoner