Foto: NTB Scanpix
Forskningsprosjekt

Digitale trusler og demokrati (PRODEM)

2019 (Avsluttet) Prosjektnummer: 22510

Hvordan håndterer stater den økte risikoen for at digitale medier brukes til påvirkning og undergraving av demokratiske prosesser?

Beskyttelse av demokratiske politiske prosesser har blitt et stadig viktigere tema de siste årene. Propaganda og politisk påvirkning er gamle problemstillinger, men den økte avhengigheten av sosiale og digitale medier gir nye muligheter til å undergrave staters suverenitet. Dette forskningsprosjektet ser på hvordan stater forstår og håndterer denne nye trusselen, ved å sammenligne den norske tilnærmingen med den i Finland og Storbritannia.

For en innføring i problematikken se Hvor Hender Det?-artikkelen Kan demokratier hackes?

Program

Prosjektet er finanisert av Forsvarsdepartementet

Nyheter