Forskningsprosjekt

Empires, Privateering and the sea (EMPRISE)

2017 - 2021 (Pågående)

EMPRISE fokuserer på rollen sjømakt spilte for imperie- og statsdannelsesprosesser i perioden 1500-1856.

Prosjektet fokuserer på imperier og sjømakt, og interaksjonen mellom dem.

Vi undersøker denne gjennom å fokusere på kaperfart, en middelaldersk institusjon som gjennomgikk en rekke endringer og som i den tidlig moderne perioden tillot private skip under statslisens (kaperbrev) å plyndre fiendtlig skipsfart. Vi stiller to store spørsmål: Hvordan ble stater blitt imperier? Og hvordan ble disse imperier til stater igjen?

Vår hypotese er at små europeiske staters imperiale ekspansjon var mindre et resultat av en gjennomtenkt strategi eller ideologi enn et resultat av institusjoner som kapervirksomheten. Denne svekket også kolonimaktene og bidro til at de ikke lenger kunne forsvare sine imperier. Ved å fokusere på kaperfart bringer vi havet inn i analyser av statsdannelse og imperieformasjon. Dette er viktig, da både historiske sosiologer og statsvitere har hatt en tendens til å fokusere på land og stater ? på bekostning av havet og imperier. Ved å 'bringe havet inn' bidrar EMPRISE til å utvide fokus fra land og stater ved å forske på koloniale statsdannelsesprosesser.

EMPRISE vil være basert på NUPI med en prosjektperiode på fire år (2017-2021). Kjerneteamet består av Benjamin de Carvalho (prosjektleder) og Halvard Leira.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd gjennom FRIPRO Unge forskertalenter.

Arrangementer tilnknyttet prosjektet:

Networks of Practice at the Margins of Empire