Forskningsprosjekt

Historical International Relations (HIST)

Hva er årsaken til at vi er der vi er? Eller, for å si det rett ut - hvordan endte vi opp her?

Dette har vært en av de grunnleggende spørsmål i International Relations siden de første skrittene mot en disiplin ble tatt mer enn et århundre siden. I løpet av de første tiårene av den disiplinære utvikling, var historie det naturlige utgangspunktet.

Fokuset på atferdsanalyse rundt 1960 utfordret tingenes tilstand, og selv om eksplisitt historisk analyse aldri forsvant, mistet det helt klart sin hedersplass. På samme måte, selv om forskere innenfor disiplinen studerte historie (ofte relativt nyere historie), var det lite eksplisitt refleksjon over hvordan og hvorfor man burde inkludere historieperspektivet.

I løpet av de siste to tiårene, har internasjonale relasjoner gjennomgått det som har blitt omtalt som en «historisk vending". Et økende antall forskere beskriver bevisst sitt arbeid som historisk, og engasjere seg i stadig mer sofistikerte teoretiske og empiriske historiske analyser.

HIST-prosjekt ved NUPI søker å samordne seg i denne retningen ved å anvende historiske dimensjoner på aktuelle trender og teoretisering av internasjonal politikk gjennom historiske analyser. Prosjektet samler pågående forskning på historiske internasjonale relasjoner ved NUPI og består både av langsiktige personlige prosjekter og kortsiktige samarbeidsprosjekter.

Publikasjoner