Bildet viser Hong Kongs skyline Kevin Jaako/Creative Commons/CC BY-NC 2.0
Forskningssenter:

NUPIs forskningssenter på Asia

NCAR

2014 (Pågående)

NUPIs forskningssenter på Asia (NCAR - NUPI Center for Asia Research) ble formelt etablert i 2015, og gjenspeiler Europas økende interesse for politiske, økonomiske og strategiske spørsmål i Øst-, sørøst- og Sør-Asia.

Senterets mål er å studere asiatisk politikk, herunder innenriks- og utenriks-, som reflekterer regionale policy-spørsmål med betydelig relevans for Norge og Europa. NEAR skal være en hovedkilde til policy-relevant forskning og ekspertise på Asia og stillehavsregionen for norsk offentlighet, såvel som privat og offentlig sektor. NCAR bringer sammen forskningserfaring fra flere felt i komparative studier og studier av utenrikspolitikk relatert til asiatisk politikk, økonomi, sikkerhet og diplomati.

Aktuell forskning organisert under NCAR er blant annet forholdet mellom Russlands fjerne østen og Øst-Asia (Kina og Japan), Europas «vending» mot Asia i lys av Kinas fremvekst som stormakt og pågående spørsmål om EUs utenrikspolitiske utvikling, asiatiske aktører i arktisk utvikling og institusjonsbygging, maritim sikkerhet i Øst-Asia og overgangsregjeringen i Myanmar etter valget i 2015. Vi forsker også på tema knyttet til politisk økonomi i India og europeiske bidrag til den Sør-Asias politiske økonomi.

Kina og India er veldig synlige  i NCAR-porteføljen, men gruppen har også et aktivt kontaktnett i andre land i regionen, særlig i Japan, Myanmar, Singapore, Sør-Korea, Vietnam og Sør-Stillehavet. Pågående forskning omfatter blant annet komparative studier av utvikling av velferdsstater og den nordiske modellen, frihandel, styring og kompatativ fredsbygging.

Forskerne i NCAR har bred forskningserfaring og har utdanningsbakgrunn fra økonomi, internasjonale forhold, statsvitenskap og strategiske studier, samt språkkunnskaper i blant annet fransk, hindi, japansk, mandarin og thai.

Les mer om NUPIs Asia-forskning på temasiden vår om Asia. NUPI har en egen seminarserie om Kina og Norden. Les mer om den her.

NUPI har også et forsknningssenter for Europastudier. Les mer om NSE her.

Nyheter

Publikasjoner

Prosjekter