Foto: Shutterstock

Norge og EU mot 2030

2022 - 2023 (Pågående)

Dette prosjektet ser nærmere på utviklingen på viktige områder i forholdet mellom Norge og EU mot 2030.

Norge og EU mot 2030 er et treårig prosjekt ledet av Avdeling for Europa og handel (Europapolitisk seksjon) i utenriksdepartementet med NUPI som ekstern partner.

Hensikten med prosjektet er å bidra til kompetanseheving, analyse og debatt om temaer og politikkområder der utviklingen i EU har særlig betydning for norske interesser. Prosjektet vil arbeide med utviklingen innenfor fire hovedtemaer: 1) EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitisk samarbeid; 2) EUs grønne giv; 3) EUs arbeid på helseberedskap; og 4) Demokrati og rettsstat i EU.

Relevante opptredener:

Slik påvirker Ukraina-krigen europeisk sikkerhetspolitikk

Pernille Rieker gjester FFI podcasten "Ugradert" der hun snakker med Bjørn Olav Knutsen om europeisk sikkerhetspolitikk.

Krigen i Ukraina og hvordan den endrer Europa

Pernille Rieker og Julie Wilhelmsen (NUPI) gjestet en panelsamtale arrangert av Europabevegelsen i Norge.

Krigen i Ukraina: Ny verdenssituasjon treffer også Norge

Ulf Sverdrup gjestet podkasten «Podkast uten portefølje» sammen med Ine Eriksen Søreide (H), leder av Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

Program

Prosjektet er finansiert av Utenriksdepartementet.

Nyheter