Forskningsprosjekt

Renewable Energy and Geopolitics

2016 - 2017 (Avsluttet)

Dette prosjektet undersøker de geopolitiske konsekvensene av den omfattende overgangen til fornybar energi, både med tanke på utfasing av gamle energikilder og geopoligiske mønstre og systemer, og fremveksten av nye.

I prosjektet skal NUPI utføre analyser av de geopolitiske, sikkerhetsmessige og utviklingspolitiske virkningene av overgang til fornybar energi. Dette vil gjøres ved å blant annet produsere et notat, arrangere workshop og gi innspill til en arbeidsplan for ytterligere analytisk arbeid.

Dette arbeidet skjer i samarbeid med Center on Global Energy policy på Columbia University's School of Internatioanl and Public Affairs, Belfer center på Harvards Kennedy School og The International Renewable Energy Agency (IRENA).

Finansieringskilde

Prosjektet er finansiert av Utenriksdepartementet.

Nyheter