Rising Powers and Peacebuilding

2015 - 2016 (Avsluttet) Prosjektnummer: QZA-14/400

Prosjektet Rising Powers and Peacebuilding tar opp viktige spørsmål som ennå ikke har blitt grundig undersøkt: hva er de fremvoksende maktenes tilnærminger til fredsbygging, hvordan skiller de seg fra tilnærmingene til de tradisjonelle maktene og multilaterale institusjoner, og hvilken lærdom kan disse nye tilnærmingene gi?

Dette prosjektet søker å bidra med strukturert og kritisk analyse av verdiene i, innholdet i og effekten av nyere fredsbyggingsinitiativer fra fremvoksende makter, sammenlignet med hverandre og med tilnærmingene til vestlige donorer og internasjonale organisasjoner.

Prosjektet har også et mål om å bidra med ny teori om det globale Sørs rolle i fredsbygging, med grunnlag i solid empirisk arbeid (på Somialia, Afghanistan og Myanmar, og spesifikke ikke-vestlige aktører), og å gøre nøkkelaktører innen politikkutforming oppmerksomme på alternative tilnærminger, i tillegg til egen empiri. Prosjektet har et mål om å bygge større forståelse blant eksperter på fredsbygging i både Sør og Nord, og blant nøkkelaktører innen politikkutforming og profesjonelle på fredsbyggingsfeltet, innen (a) roller (b) motiver (c) innhold og (d) effekter av fredsbyggingstiltak blant fremvoksende og sørlige makter.

Endelig søker prosjektet å skape positive endringer i fredsbyggingstilnærminger blant rådende multi- og bilaterale aktører basert på erfaringer og lærdommer fra fredsbyggingstiltak fra Sør.

Finansieringskilde

Carnegie Corporation of New York; Norwegian Ministry of Foreign Affairs; American University School of International Service and Norwegian Institute of International Affairs