Forskningsprosjekt

Security in Serbia (BCSP )

2012 - 2016 (Avsluttet) Prosjektnummer: SRB-13/0021

Beograd Centre for sikkerhetspolitikk (BSCP) er en sentral aktør i sikkerhetspolitisk diskurs i Serbia og har utviklet en konstruktiv og kritisk tilnærming til den pågående reform av sikkerhetssektoren. NUPI har samarbeidet med BCSP i mange år og fortsetter samarbeidet.

BSCP er en viktig drivkraft i det regionale nettverket som består av syv lignende organisasjoner som til sammen utgjør «Western Balkan Security Think Tank Consortium (BCSP)». Organisasjonene kombinerer teoretisk og praktisk forskning med sikte på å oppnå distriktspolitisk innflytelse og endring. NUPI har samarbeidet med BCSP i mange år. Det aktuelle prosjektet består av to deler: Den første er en studie i utviklingen av sikkerhetssektoren i Serbia. Hva er motivasjonen og motstanden for en reform? BCSP utformer offentlige meningsmålinger, gjennomfører intervjuer og analyser. NUPI vil bidra med faglig kompetanse og fortsette å være vert for gjesteforskere fra BCSP; tilby kurs for studenter som studerer sikkerhetsstudier i Beograd og bidra med reisestipend til internasjonale konferanser. Den andre delen er en kapasitetsbygging rettet mot utplasseringen av sivilt personell fra de vestlige Balkan-landene i multilaterale fredstøttende operasjoner (FN, EU, OSSE og NATO).

Finansieringskilde

Utenriksdepartementet