Forskningsprosjekt

Systems of Tax Evasion and Laundering (STEAL)

2011 - 2015 (Avsluttet) Prosjektnummer: 212210/H30

Prosjektet ser på hvordan kapital beveger seg over landegrensene i dagens globaliserte økonomi.

Når kapital beveger seg over landegrensene, krysser den et juridisk og regulatorisk ingenmannsland. Land har ulike skatte- og avgiftsregler og utveksler i liten grad informasjon seg i mellom. Globale selskaper med virksomheter i mange land utnytter denne situasjonen. Ved hjelp av skatteparadiser og mektige internasjonale banker og advokatbyråer blir verdier tryllet bort. Kapital omdirigeres for å minimalisere avgifter og beskatning og optimalisere selskapenes profitt og konkurranseevne.

Prosjekt STEAL har ett hovedmål og fire delmål. Først og fremst dreier det seg om å identifisere the "global wealth chains" og beskrive hvordan de fungerer i samhandel mellom internasjonale selskaper, skatteparadis og utviklingsland. Dernest vil forskerne utarbeide en komplett skatteanalyse av pengestrømmene i "global wealth chains" og utforske forbindelseslinjene mellom utviklingsland og skatteparadis. De vil også analysere potensiell effekt av lovregulerende tiltak overfor skatteparadis og utviklingsland.

Finansieringskilde

Norges forskningsråd (NFR)

Program

NORGLOBAL: TaxCapDev

Nyheter

  • På innsiden av hvitvaskingen

    18. juni 2013
    Forrige uke samlet NUPI en gruppe forskere på feltet for å diskutere korrupsjon, hvitvasking og skatteunndragelse.