Forskningsprosjekt

Training for Peace 2020 - 2025 (TfP)

2020 - 2025 (Pågående)

Training for Peace (TfP) gikk i 2020 inn i sin sjette fase (2020-2025), hvor programmet vil styrke sitt samarbeid med AU gjennom anvendt forskning, policystøtte og kapasitetsbygging.

Training for Peace (TfP) er et internasjonalt program som bidrar med kapasitetsbygging for fredsoperasjoner i Afrika. Siden 1995 har programmet gjennom ulike sivile samfunnsinstitusjoner jobbet for å øke kapasiteten til politi og sivilt personell i fredsoperasjonene til de Forente Nasjoner (FN) og den Afrikanske Union (AU). TfP-programmet har gjennom trening, policystøtte og forskning bidratt aktivt med å fremme flere sider av fredsoperasjoners arbeid, inkludert viktige temaer som beskyttelse av sivile, kvinner, fred og sikkerhet og ungdom, fred og sikkerhet.

Programmet gikk i 2020 inn i sin sjette fase (2020-2025), hvor TfP-programmet vil styrke sitt samarbeid med AU gjennom anvendt forskning, policystøtte og kapasitetsbygging. Programmet støtter AUC og deres partnere med å forebygge, håndtere og løse konflikter og fremme stabilitet i Afrika.

TfP arbeider med følgende tematiske områder i perioden 2020-2025:

  1. Støtte videre utvikling av afrikansk politi og sivile aktører til AUs fredsoperasjoner;
  2. Støtte AUs evne til å motvirke nye globale sikkerhetstrusler i Afrika; og
  3. Utvikling av AUs forebyggende diplomati, stabiliseringstiltak, politisk konflikthåndtering, forsoning og fredsbygging.

NUPIs hovedansvar i programmet er forskning og støtte til policyutvikling i nært samarbeid med programmets afrikanske partnere: African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) og Institute for Security Studies (ISS). TfP-forskere på NUPI bidrar til utvikling av fredsoperasjoner og kunnskapsbygging om fredsoperasjoner i Afrika, spesielt angående politi og sivile aktører.  Videre bidrar NUPI med analyse av aktive fredsoperasjoner og den afrikanske sikkerhetsarkitekturen (APSA).

NUPIs arbeid innenfor programmet vil prioritere inkludering av kjønnsperspektiv i all analyse, policystøtte og kapasitetsbygging.

Training for Peace programmet er finansiert av Utenriksdepartementet.

For å se oversikt over publikasjoner, nyheter og arrangementer knyttet til NUPIs TfP-arbeid, se programmets overordnede side på NUPI.no. For å lære mer om programmet, besøk TfP sin eksterne hjemmeside.

Program

TfP-programmet er finansiert av Utenriksdepartementet

Nyheter