Innsikt og kommentar

Budsjettknuten. Utviklingspolitikken kan skygge for utenrikspolitikken.

Publisert: 26. feb. 2018
Sammendrag:

Vi lever i en tid med store geopolitiske omskiftninger og økt usikkerhet. Flere land er nå i ferd med å gjen­nomgå og justere sin utenrikspolitikk. I tider med usikkerhet kan det være hensiktsmessig å øke handlefriheten. UtenriksministerIne Eriksen Søreide har antydet at hennes førsteprioritet er sikkerhet, nærområdene, transatlantiske forhold og Europa. Å prioritere er ikke lett. Det handler om å koble visjoner med ressurser og oppmerksomhet. Trolig ligger den viktigste skranken prosaisk nok i den hjemlige budsjett­strukturen. See full text