Artikkel

CO2 price sensitivity of LNG and pipelines

Publisert: 15. nov. 2016
  • Utgivelsesår: 2016
  • DOI: 10.1080/00207233.2016.1165478
  • Språk: Engelsk
  • Sider: 437 - 451
  • Volum: 73
  • Hefte: 3
  • Tidsskrift: International Journal of Environmental Studies