Rapport

Finland og Sverige inn i NATO? Veien dit og konsekvenser.

Publisert: 10. mai 2022
Sammendrag:

I midten av mai skjer det en rekke avklaringer i begge våre naboland som kan lede til en felles annonsering om ønsket NATO medlemskap.

Dersom Finland og Sverige sender en formell NATO-søknad, vil det utløse en todelt prosess.

Sikkerhetsgarantien i NATO-traktatens Artikkel V er ikke gyldig før samtlige 30 medlemsland har ratifisert søknaden, og tiltak for å beskytte Finland og Sverige i mellomfasen er drøftet med NATO, USA og europeiske stormakter.

Finsk og svensk medlemskap vil være en historisk styrking av NATO, både politisk og militært.

Å inkludere Finland og Sverige i NATO vil føre til omfattende endringer i norsk forsvarsplanlegging og totalforsvarskonsept.