Innsikt og kommentar

Flinkest i klassen? Har Norge et politisk handlingsrom under EØS-avtalen?

Publisert: 30. jan. 2017
Sammendrag:

Når EØS-avtalen diskuteres er det lett å få inntrykk av at Norge med den har gitt opp muligheten til å forme egen politikk, og at den eneste måten å rette opp i dette på er å si den opp (eller bli medlem av EU, selv om dette argumentet er fraværende i dag). Denne virkelighetsoppfatningen utfordes her av professor Ole Gunnar Austvik, som viser til at det innenfor EØS-avtalen finnes et visst nasjonalt handlingsrom som Norge kan benytte seg av dersom viljen er tilstede. Det krever kunnskap og interesse – som all annen politikkutvikling.