Feature article

Holdninger til utenlandske investeringer fra Kina i de nordiske land

Publisert: 3. mars 2020
Sammendrag:

Hva er holdningene i de nordiske landene til utenlandske investeringer? Spiller det noen rolle for befolkningen hvor de utenlandske investeringene kommer fra? Er man mer skeptisk til utenlandske investeringer innenfor noen sektorer av økonomien, mens man er mindre skeptisk til utenlandske investeringer innenfor andre sektorer? Dette essayet presenterer resultatene fra en omfattende spørreundersøkelse blant befolkningene i alle de nordiske landene.

  • Utgivelsesår: 2020
  • DOI: https://doi.org/10.23865/intpol.v78.2086
  • Antall sider: 11
  • Språk: Norwegian
  • Volum: 78
  • Tidsskrift: Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier