Artikkel

Hva er en emerging power?: Noen konseptuelle betraktninger rundt fremvoksende (stor)makter

Publisert: 23. apr. 2014
  • Utgivelsesår: 2014
  • Språk: Norsk
  • Sider: 147 - 156
  • Volum: 72
  • Hefte: 1
  • Tidsskrift: Internasjonal Politikk