Innsikt og kommentar

Hva er en forskningsbasert utredning?

Publisert: 22. nov. 2013
  • Utgivelsesår: 2013
  • Språk: Norsk
  • Sider: 106 - 112
  • Volum: 30
  • Hefte: 1
  • Tidsskrift: Nytt Norsk Tidsskrift