Academic lecture

Hvilke sikkerhetspolitiske utfordringer står Norge overfor? Russland som trussel mot Norge

Publisert: 8. juli 2020
Sammendrag:

Russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk siden Putin kom til makten, med vekt på forholdet til vesten. Tilløp til en ny kald krig i nordområdene og hvilke utfordringer dette representerer for norsk sikkerhet.

  • Språk: Norwegian
  • Sted: Oslo
  • Arrangementstype: Guest lecture
  • Arrangementsnavn: Høyres Elitekurs
  • Dato for arrangement: 30. juni 2020