Innsikt og kommentar

Hvordan bør norsk beredskap mot terrorisme organiseres?

Publisert: 9. jan. 2014
  • Utgivelsesår: 2013
  • Språk: Norsk, bokmål
  • Sider: 55 - 68
  • Volum: 16
  • Hefte: 1
  • Tidsskrift: Pacem : militært tidsskrift for etisk og teologisk refleksjon