Artikkel

Institusjonaliseringen av Russlands moderniseringsprosess. Fra Medvdevs kommisjon til Putins råd (Institutionalisation of Russia’s modernization. From Medvdev’s Commission to Putin’s Council)

Publisert: 18. nov. 2013
  • Utgivelsesår: 2013
  • Språk: Norsk
  • Sider: 269 - 292
  • Volum: 27
  • Hefte: 3
  • Tidsskrift: Nordisk Østforum