Popular scientific lecture

Konflikt i cyberspace – Internasjonalt trusselbilde og mottiltak

Publisert: 2. okt. 2019
Sammendrag:

Foredraget tok for seg ulike typer cybertrusler, og cyberkonlikt i internasjonal politikk, og implikasjoner for Norge.

  • Språk: Norwegian
  • Sted: Oslo
  • Arrangementstype: Seminar
  • Arrangementsnavn: Nordea investerforum
  • Dato for arrangement: 29. mars 2019