Artikkel

Kvinner i diplomati og internasjonal politikk

Publisert: 17. juni 2016
Sammendrag:

Hvor er kvinnene? Dette spørsmålet har vært et av utgangspunktene for flere tiår med kvinnestudier i humaniora og samfunnsfag, etter hvert kjønnsstudier, der det slående ofte har vist seg at kvinnene har vært til stede hele tiden, det har bare ikke vært noen (menn) som har brydd seg om å lete etter dem. Innenfor diplomatistudier er de bøkene som vurderes her blant de første som reiser spørsmålet på systematisk vis. I denne bokanmeldelsen tar Halvard Leira for seg Glenda Sluga og Carolyn James' "Women, Diplomacy and International Politics since 1500".