Artikkel

Middelvei med fransk touche: Franske og britiske preferanser for EUs sikkerhets- og forsvarspolitikk

Publisert: 19. aug. 2011
Sammendrag:

Denne artikkelen diskuterer betydningen av Frankrikes og Storbritannias preferanser i utviklingen av EUs felles sikkerhets- og forsvarspolitikk (ESDP). Mer spesifikt: I hvor stor grad gjenspeiler ESDPs institusjonelle utvikling henholdsvis franske og britiske preferanser for sikkerhets- og forsvarspolitikk? I hvilket omfang har de to landene bidratt finansielt og personellmessig til EUs første militære operasjoner?