Popular scientific lecture

Recent developments in the High North and the relevance of the Cooperative Security Initiative

Publisert: 8. juli 2020
Sammendrag:

Den økende spenningen mellom landene i nordområdene drives av et spill med flere aktører - på alle sider. Ingen villighet til å møtes på tvers av grensene, lytte og inngå kompromiss vil styrke kreftene som ønsker konfrontasjon - på alle sider. Det vil validere påstanden on at 'de er ute etter å ta oss' og presse spiralen av mistillit og konflikt oppover. Motsatt vil villighet til å møtes, lytte og inngå kompromiss styrke de som ønsker samarbeid - på alle sider. Dette kan bli de første bidragene til å deeskalere en spiral som kan føre til voldelig konflikt på vårt kontoinent.