Artikkel

Russland, folkeretten og militær intervensjon: Selektiv prinsippfasthet

Publisert: 5. aug. 2014
  • Utgivelsesår: 2014
  • Språk: Norsk, bokmål
  • Sider: 135 - 146
  • Volum: 72
  • Hefte: 1
  • Tidsskrift: Internasjonal Politikk