Academic chapter/article/Conference paper

Security and defence challenges after the coronavirus

Publisert: 30. sep. 2021
Sammendrag:

Hva er implikasjonene av pandemien på forsvars- og sikkerhetspolitkken på kort, mellomlang og lengre sikt?