Academic article

Sharing the Spoils: Winners and Losers in the Belt and Road Initiative in Myanmar

Publisert: 23. feb. 2021
Sammendrag:

Denne artikkelen ser på hvordan Kinas Belt and Road Initiativ (BRI) påvirker forskjellige aktører i Myanmar.