Rapport

Stat, nasjon og verneplikt En genealogisk analyse av stats- og nasjonsbyggingen i Norge med fokus på verneplikten

Publisert: 28. feb. 2021
Sammendrag:

Denne rapporten setter søkelyset på utviklingen av stat og nasjon i Norge. Spørsmålet den diskuterer er hvordan det har seg at vi faktisk finner oss i de restriksjoner og plikter staten pålegger oss. Ved å fokusere på utviklingen av verneplikten og dens historie er formålet å kunne illustrere den generelle utviklingen av statens legitimitet. Rapporten er en genealogisk analyse av denne utviklingen over flere hundre år.