Academic article

Why Choose to Cycle in a Low-Income Country?

Publisert: 23. feb. 2021
Sammendrag:

Forskning om sykling har fokusert på i-land. Denne artikkelen tar for seg sykling i u-land og ser på hva som får folk til å sykle der og hvilke fordeler dette gir.