Hva er Hvor hender det?

Publisert: 7. feb. 2019

Hvor hender det? er NUPIs artikkelserie om internasjonal politikk. 

Artiklene søker å fremstille aktuelle problemstillinger på en forståelig og oversiktlig måte. Vårt mål er at artiklene skal være forsknings- og faktabaserte, balanserte og saklige. NUPI har utgitt Hvor hender det? i flere tiår. I utgangspunktet var artiklene ment for elever i videregående skole, men  i dag leses de av mange flere. 

NUPI inviterer forskere og fageksperter fra NUPI og andre institusjoner til å forfatte Hvor hender det?-artiklene. Tekstene er forfatternes egne fremstillinger av temaene og kan inneholde synspunkter som skiller seg fra andres. De er ikke  uttrykk for  NUPIs meninger.

For å se skoleversjonen av hver artikkel: klikk pekefinger øverst i den enkelte artikkel, eller gå til NUPI skole.