Eksamenstips i Politikk og menneskerettigheter våren 2017

Publisert: 26. apr. 2017

Treffer vi bedre med tipsene enn i tidligere år?

NB: Les tipsene for eksamen 2018 her!


Tips foran eksamen i Politikk og menneskerettigheter (POM) våren 2017

Først av alt: Det er alltid lurt …

 • … å være godt og bredt forberedt gjennom systematisk arbeid hele året og på alle kompetansemål samt hovedområder
 • … å se de mulighetene som forberedelsesdelen rommer – kunne kople innholdet i forberedelsesdelen til flere deler av læreplanen, jf. de seks hovedområdene i POM og kompetansemål under dem
 • … å se kombinasjonsmuligheter mellom de seks hovedområdene i POM.
 • … å vite hvordan du skal skrive – at du skal skrive en sammenhengende tekst. Diskutere og drøfte er gjengangerord i oppgavene. Her står noe om det å drøfte. Det gjør det her også. Og her. I en innledende del blir det av og til bedt om å gjøre greie for eller rede for et fenomen.
 • … å lese tidligere gitte Kjennetegn på måloppnåelse – der rettledes sensorer i å vurdere besvarelser. Se vurderingsskjema

Så om temaforslag: Litt advarende historikk først: Like lite som kjente forskere treffer med forslag om hvem som kommer til å få Nobels fredspris, like lite har NUPI skole truffet med sine årvisse eksamensforslag! Men vi drister oss utpå i år igjen med noen lærestoffpakker innenfor internasjonal politikk. Naturlig nok vil det gå en viss tid mellom hendinger og eksamen – ting som skjedde tidligere i 2017, kan neppe bli eksamenstema i mai 2017. Oppgavene blir jo formulert noen måneder før eksamen tar til.

Hvordan finne andre artikler på nupi.no/skole:

 • Alternativt – gå etter kompetansemål
  Gå til kompetansemål på nupi.no/skole og finn artikler relatert til de enkelte målene. Alle artiklene under www.nupi.no/Skole er nemlig knyttet til kompetansemål, især i programfaget Politikk og menneskerettigheter.  
 • Alternativt – gå etter temaord
  – se Utforsk tema under nupi.no/skole. Et klikk på temaordet styresett bringer opp alle HHD-artikler som er lenket til dette temaordet.
 • Googlesøkeavgrenset til nupi.no/skole
  – erfaring viser at det kan være lurt å googlesøke også på nupi.no/skole.
  Hvis du er ute etter artikler om TTIP: Skriv da TTIPsite:nupi.no/skole i søkefeltet i google.com. Merk: ikke mellomrom mellom site: og nupi.no/skole, men mellom TTIP og site
 • Bruke søkefunksjonen i Nupi skole.
 • Forresten: Visste du at det til alle artikler under Nupi skole finnes en rekke lenker til relevante nettsteder og sider utenfor nupi.no?
  Gå til oppgaver i linjen rett under hovedbildet i hver artikkel. Klikk og skroll ned i den siden som da dukker opp.

Blir temaet hentet fra norsk (NP) eller internasjonal politikk (IP)?

For perioden 2012–2016 viser statistikken om fordelingen NP og IP:

V12 NP H12NP V13 IP H13 IP – V14 IP H14 NP utrpol V15 IP H15 NP –  V16 NP H16 IP

Perioden 2012–2016 viser dermed: 5 IP og 5 NP

Det er altså ikke slik at nasjonalt tema nødvendigvis følger etter internasjonalt, eller motsatt.  Et internasjonalt tema kan like gjerne bli etterfulgt av nok et internasjonalt tema, og motsatt: et nasjonalt kan følge etter et annet nasjonalt. Eventuelt kan det komme en oppgave som kombinerer de to.

Med andre ord er det vanskelig å tippe riktig. Med i hovedsak to alternativ er sannsynligheten for å treffe riktig uansett 50 prosent. Det beste rådet er dermed å være godt forberedt innenfor alle de seks hovedområdene av POM.

 

Tid

Forberedelsesdelen med tema

Høst 2016

Int.Pol

ett år etter

Paris

Du skal forberede deg på en oppgave om internasjonalt miljøsamarbeid – utfordringer og muligheter i internasjonal klimapolitikk

Til eksamen: Vedlegg

 

 

Vår 2016

No pol

Ett år før neste ST-valg

Du skal forberede deg på en oppgave om de politiske skillelinjene / konfliktlinjene som påvirker norsk valgatferd

Til eks: Vedlegg: Tabell og graf

H 2015

NoPol
Noen mnd etter komm.valg

Du skal skrive en oppgave om lokaldemokratiet i Norge.

Til eks: INGEN VEDLEGG. 

 

V 2015

 Int. Pol.

Tema: Politiske og demokratiske utfordringar i Europa

Du skal førebu deg på ei oppgåve om politiske og demokratiske utfordringar i Europa.

Til eks: INGEN VEDLEGG. 

H2014 

No. Pol.

Tema: Norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk
Til eks: INGEN VEDLEGG. 

V2014

Int. Pol.

Tema: Europeisk samarbeid og maktfordeling
Til eks: INGEN VEDLEGG. 

H2013

Int. Pol

 

Internasjonale miljø- og klimautfordringar.

Til eks: KORT TEKSTVEDLEGG. 

V2013

Int Pol

Tema: Internasjonale maktforhold og menneskerettar

Til eks: INGEN VEDLEGG

H2012

No pol
demokrati

I dag er det mange måtar å påverke politiske avgjerder på. Om ulike kanalar for politisk påverknad.

 

V2012

No pol. parti

Om sentrumspartienes (Senterpartiets, Kristelig Folkepartis og Venstres) rolle i norsk politikk.