Arbeidsoppgaver og lenkeforslag nr. 13 2009

Les artikkelen

Oppgaver

 1.     Hva forbinder du med disse navnene i menneskerettighetssammenheng: Guantanamo, Abu Ghraib, Omar al-Bashir, Shirin Ebadi
 2.     Gjør greie for hvilken betydning Helsingfors-erklæringen hadde under den kalde krigen. Bruk Internett.
 3.     Gjør greie for de to store menneskerettighets-konvensjonene. Hvilke spesialkonvensjoner finnes?
 4.     Gjør greie for regionale menneskerettighets-systemer.
 5.     Gjør greie for de to menneskerettighetsorganisasjonene Amnesty og Human Rights Watch. Hvor holder de til? Hvor ligger fokus for deres arbeid – geografisk og tematisk? På hvilken måte arbeider de? Hvilke større kampanjer har de kjørt det siste året? Hvem har de i hovedsak rettet sine henvendelser og sin kritikk mot? Hvordan konkluderer du når det gjelder likheter og forskjeller mellom dem?
 6.     Drøft hvorfor det i Menneskerettighetskommisjonen ofte var slik at krenkelser i ett land ble kritisert, mens tilsvarende krenkelser i et annet land ikke ble det.
 7.     Som redaktør for en stor avis i Norge vurderer du å publisere en karikaturtegning av profeten Muhammed. Du antar at tegningen vil provosere muslimer landet over, kanskje også internasjonalt. Gjør greie for argumenter som kan tale for og argumenter som kan tale mot å publisere tegningen.
 8.     Drøft påstanden: «Alt som ikke er ulovlig å publisere, kan publiseres.»
 9.     Diskuter påstanden: «Land med grove menneskerettighetsbrudd på samvittigheten bør ikke få sitte i FNs menneskerettighetsråd.»
 10.     Diskuter påstanden: «FNs menneskerettighetserklæring er bare et produkt av europeisk tenkning og kultur og lar seg derfor ikke anvende på folk og styresett i andre kulturer.»
 11.     Diskuter påstanden: «U-land som ivaretar sin befolknings økonomiske og sosiale rettigheter, men bryter de politiske og sivile, må møtes med toleranse og dialog, ikke massiv kritikk.»
 12.     Hva gjør du når
  1.     en menneskerettighetsaktivist ber deg undertegne et opprop for å få løslatt en 16 år gammel jente fra livstidsfengsel i USA – fengslet for i nødverge å ha drept sin far som hadde utsatt henne for overgrep.
  2.     du bor i et land med mye politisk vold og en valgkampmedarbeider for et parti som du vet vil avskaffe valg, ber om din oppmerksomhet?
  3.     du er journalist og blir ringt opp av et styremedlem i avisen. Vedkommende ber deg om ikke å publisere en artikkel som sterkt kritiserer et selskap styremedlemmet er storaksjonær i?
  4.     du er norsk utenriksminister på et møte i FNs menneskerettighetsråd og opplever at en statsleder omtaler Israel som en rasistisk stat?
  5.     du er rådgiver for Utenriksdepartementet og ser at flere land vil ha inn en setning i FNs menneskerettighetserklæring som forbyr krenkelse av religion?
  6.     du som topputøver i en idrett og uttatt til OL i Beijing av en representant for en menneske-rettighetsorganisasjon blir bedt om å avstå fra reisen?

Lenkeforslag til denne artikkelen

Lenker især for artikkelen "Menneskerettighetene skal gjelde for alle":

Lenker især for artikkelen om menneskerettigheter og næringsliv