Arbeidsoppgaver og lenkeforslag nr. 21 2010

Les artikkelen

Oppgaver

 1. Hva menes med ISAF og PRT?
 2. Hva vil det si at en PRT har både militære og sivile oppgaver?
 3. Hvorfor er Norge med i den internasjonale operasjonen i Afghanistan? Se en tale fra forsvarsministeren.
 4. Hvordan kan historien forklare noe av det Afghanistan strir med i dag?
 5. Hvorfor er det store motsetninger mellom pashtuner og usbeker/turkmener i Nord-Afghanistan?
 6. Hvordan begrunner NATO sitt nærvær i Afghanistan?
 7. Hva vil det si at NATO-styrkene opererer i Afghanistan med FN-mandat? Hvorfor er dette så viktig?
 8. Gjør greie for tre viktige grunnlag for å ha makt – og dermed maktstrukturer – i Afghanistan. Hva forstår du med at «de etniske konfliktlinjene går gjennom alle tre maktstrukturer»?
 9. Diskuter hva som menes med at «afghansk politikk handler mye mer om enkeltpersoner enn om institusjoner».
 10. Diskuter årsakene til den økte Taliban-aktiviteten i Nord-Afghanistan de siste par årene.
 11. Hva forstår du med at konflikten mellom Junbesh og Jamiat er «blitt polarisert langs etniske linjer»?
 12. Hvordan illustrerer artikkelen at skiftende allianser er vanlig i afghansk politikk?
 13. Hvordan har den norske virksomheten i Faryab fungert? Hvilke virkninger kan dette ha hatt for løsning på konflikten?
 14. Hvorfor legger Norge stor vekt på å skille mellom militære og sivile virkemidler i Afghanistan?