Arbeidsoppgaver og lenkeforslag nr. 4 2010

Les artikkelen

Oppgaver

 1. Hva menes med G2, G7/G8 og G20?
 2. Er det bare enkeltstater som er med i G20?
 3. Fra utpå 2000-tallet: Var det bare G8-land som deltok på G8-møtene?
 4. Hvor ble det første G20-møtet holdt?
 5. Hvilken internasjonal hendelse utløste det første G20-toppmøtet?
 6. Gjør greie for hvordan dagsordenen i G7/G8 er blitt utvidet fra starten i 1975.
 7. Gjør greie for hvorfor G7-landenes andel av verdens-økonomien har falt siden tidlig på 1990-tallet.
 8. Gjør greie for konkrete resultater av G20-møtene?
 9. Diskuter forfatterens utsagn: «Som følge av globalisering trengs mer internasjonal styring.»
 10. Diskuter G20s rolle og størrelse i spennet mellom handling og demokrati, mellom effektivitet og legitimitet.
 11. Gå inn på www.g20.org og gjør greie for hovedtrekk i hvordan G20 ønsker å reformere det globale finanssystemet.