Arbeidsoppgaver og lenkeforslag nr. 3 2010

Les artikkelen

Oppgaver

 1. Hva menes med sekterisk konflikt?
 2. Hva menes med avbaathifisering?
 3. Er kurderne en del av det arabiske flertallet i Irak?
 4. Hvilke folkegrupper kontrollerer den irakiske regjeringen i dag, og hvilken gjorde det under Saddam Hussein?
 5. Hva kan det skyldes at al-Qaida og irakiske opp-rørere ikke synes å være helt samstemte?
 6. Gjør greie for sentrale argumenter som lå til grunn for den amerikanske invasjonen av Irak.
 7. Gjør greie for hvordan krigen i Irak har vært både en mellomstatlig krig og en borgerkrig.
 8. Gjør greie for hvorfor den amerikanske militære suksessen i Irak i 2003 ble kortvarig.
 9. Hva kan gjøre en viktig forskjell mellom valget i 2005 og det kommende i 2010 når det gjelder valgdeltakelse?
 10. Diskuter grunner til at det synes å gå bedre for USA i Irak de siste par årene?
 11. Sett i ettertid: Diskuter hvorvidt det var riktig av USA m.fl. å invadere Irak.
 12. Diskuter mulige grunner til at sikkerhetssituasjonen i Irak igjen kan komme til å forverre seg.
 13. Diskuter hva forfatteren mener med å «sikre USAs egne strategiske og politiske interesser i Midtøsten».
 14. Diskuter påstanden: «Det kan aldri være riktig å tilby opprørere betaling for å legge ned våpnene».