Arbeidsoppgaver og lenkeforslag nr. 23 2010

Les artikkelen

Oppgaver

 1. Hva menes med et strategisk konsept?
 2. Hva menes med NATOs kjerneoppgaver?
 3. Hva menes i NATO-sjargong med atlantister, Club Med og «Core Europa»?
 4. Hva er innholdet i Atlanterhavspaktens artikkel 5?
 5. Hvordan har bakteppet for NATO-samarbeidet endret seg de siste par tiårene?
 6. Hvorfor er Kypros en «varm potet» både i NATO og i EU? Bruk medier.
 7. Gjør greie for hvorfor Russland er et spesialtilfelle i NATO-landenes samarbeid med aktører utenfor alliansen.
 8. Gjør greie for hva det norske nærområdeinitiativet består i.
 9. Gjør greie for hva som lå i den tidligere diskusjonen blant NATO-landene om «Out of area or out of business».
 10. Hvordan stiller alliansen seg til bruk av kjernevåpen i det nye strategiske konseptet?
 11. Hva forstår du med at "internasjonale trusler og utfordringer har en global karakter"?
 12. Gjør greie for grunner til at det er større spenninger mellom NATO-landene i dag enn det var under den kalde krigen. Hva går spenningene ut på?
 13. Diskuter hvordan land utenfor rakettskjoldets beskyttelse kan tenkes å ville oppfatte et slikt skjold.
 14. Diskuter påstanden: «NATOs rakettskjold bør skrinlegges».
 15. Diskuter hva som kan ligge til grunn for at NATO samarbeider med land utenfor.
 16. Diskuter hvordan spenningen om NATOs framtid før og under toppmøtet i Lisboa «trekker alliansen i ulike retninger».