Arbeidsoppgaver og lenkeforslag nr. 14 2010

Les artikkelen

Oppgaver

 1. I de siste ca. 30–35 årene: Hva har da skjedd i Shusunda med
  1. avkastning i jordbruket?
  2. lydbilde?
  3. inntektsnivå?
  4. infrastruktur, bla. veistandard?
  5. reisemønster?
  6. kosthold og ernæring?
  7. helse?
  8. utdanning?
  9. boligstandard?
  10. energiforsyning?
  11. inntektsnivå og inntektskilder?
  12. bruk av teknologi?
 2. Hva er årsaker til disse endringene?
 3. Hvor representativt mener forfatteren at Shusunda er for utviklingen i Bangladesh?
 4. Hvordan ligger Bangladesh an til å nå FNs tusenårsmål?
 5. Drøft faktorer som eventuelt kan hindre Bangladesh i å nå tusenårsmålene.
 6. Tenk at du bor i Shusunda og har opplevd de store endringene de siste tiårene. Du er spurt om å skrive et brev – ca. 1 A4-side – til en avis der du skal beskrive utviklingen på ett av områdene i oppgave 1 og hvordan dette har påvirket deg og dine. Velg selv hvilket felt du vil skrive om.