Arbeidsoppgaver og lenkeforslag nr. 15 2010

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 15 2010

Storm over Korea

05. Sep 2010
 • Stein Tønnesson

Den 26. mars 2010 sank plutselig marinefartøyet «Cheonan» nær den uformelle havgrensen mellom Nord- og Sør-Korea. 46 sørkoreanske soldater fulgte med i dypet. Sør-Koreas president...

Oppgaver

 1. Når og hvorfor fikk Kim Dae Jung Nobels fredspris?
 2. Hva betyr den 38. breddegrad på den koreanske halvøya?
 3. Hva menes med en demilitarisert sone?
 4. Hva menes med juche-tanken?
 5. Gjør greie for forholdet mellom de to koreanske statene i dag?
 6. Hva skjedde med solskinnspolitikken? Hvilke virkninger har den eventuelt hatt?
 7. Beskriv med stikkord styresettet i de to koreanske statene.
 8. Hvilken velstandsutvikling har koreanere i nord og sør opplevd de siste tiårene?
 9. Hvilke land deltok i sekspartssamtalene om Korea – og med hvilke interesser?
 10. Hvorfor var Nord-Korea med på Bushs «ondskapens akse»?
 11. Gjør greie for hvordan politikken overfor Nord-Korea under president Bak atskiller seg fra de to forgjengernes.
 12. Diskuter hvorfor det var lurt av den sørkoreanske presidenten å opprette en internasjonal undersøkelseskommisjon etter senkingen av «Cheonan».
 13. Drøft momenter som kan tale for og imot en gjenforening av de to koreanske statene.
 14. Diskuter hvor lurt det var å operere med begrepet «ondskapens akse» og Nord-Korea som del av det.
 15. Diskuter påstanden «De to koreanske statene er altfor forskjellige til at det kan være riktig å gjenforene dem.»
 16. Diskuter tiltak som kan bidra til å dempe eller løse konflikten på den koreanske halvøya.