Arbeidsoppgaver og lenkeforslag nr. 13 2011

Les artikkelen

Oppgaver

  1. Diskuter hvorvidt «krigen mot terror» var krig slik folkeretten definerer krig.
  2. Hva menes med en proporsjonal reaksjon i internasjonal politikk?
  3. Hva menes med «amerikanernes framferd på Guantanamo og Abu Ghraib»?
  4. Diskuter hvilken troverdighet USA i dag har i menneskerettighetsspørsmål.
  5. Diskuter likheter og ulikheter mellom amerikanske reaksjoner etter 11.09 og norske etter 22.07.