Arbeidsoppgaver og lenkeforslag nr.7 2011

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 7 2011

Blodige konflikter i Thailand

13. Mar 2011
 • Stein Tønnesson

Siden 2001 har det vært opprør blant malaymuslimene i Sør-Thailand, med over fire tusen drepte til sammen. Siden 2008 har kambodsjanske og thailandske soldater fem ganger...

Oppgaver

 1. Hva er Preah Vihear?
 2. Hva var Patani?
 3. Hva er ASEAN?
 4. Hvorfor er det så sterke bånd mellom Thailand og Kina?
 5. Hvor står henholdsvis rødskjortene og gulskjortene sterkest − sosialt og geografisk?
 6. Gjør greie for grunner til at Thaksin har folkeflertallet i ryggen.
 7. Hva mener forfatteren med at «Thailand har alle tre typer av væpnede konflikter samtidig»?
 8. Diskuter hva som menes med at «Thailand kan ses som et lite Kina der kommunistene aldri vant skikkelig fram».
 9. Gjør greie for hvem som er parter i de tre konfliktene som Thailand befinner seg i.
 10. Hva går de tre ulike konfliktene ut på.
 11. Sammenlikne den norske og den thailandske kongemaktens stilling. Hvem har størst politisk betydning?
 12. Hvordan mener forfatteren at de tre konfliktene henger sammen?
 13. Diskuter om de politiske kampene i Thailand kan være varsel om liknende kamper i Kina?
 14. Hva er det sentrale innholdet i Soraya Jamjurees måte å løse konflikter på?
 15. Diskuter verdien av denne formen for konfliktløsning.