Arbeidsoppgaver og lenkeforslag nr. 11 2011

Les artikkelen

Oppgaver

 1. Hva menes med cyberangrep?
 2. Hva menes med domene?
 3. Hvordan skiller Stuxnet-ormen seg fra tidligere cyberangrep?
 4. Hva er forskjellen mellom cyberangrep og cyberspionasje?
 5. Hvordan kan trusselbildet i cyberspace være komplekst?
 6. Hvilke motiver kan aktører ha for sin virksomhet i cyberspace?
 7. Gjør greie for forskjellige måter fiendtlie aktører kan skade samfunnet på i cyberspace.
 8. Gjør greie for hva som menes med nettverks-basert forsvar. Bruk medier.
 9. Du er rådgiver for den norske regjeringen i sikkerhetsspørsmål. Nå er du bedt om å skrive et kort notat på 1 A4-side om de sikkerhets-utfordringene det moderne, IKT-baserteNorge står overfor. Hvilke virksomheter er mest truet? Hvordan er ansvarsforholdene – hvem har hvilket ansvar? Bruk medier.
 10. Diskuter hvilken (eller hvilke) aktør som kan stå bak Stuxnet-ormen i 2010.
 11. Diskuter hva dere gjør når dere på Facebook får vite at personen X i et annet land formidler grov barneporno på nett.
 12. Diskuter påstanden «Et angrep i cyberspace uten tap av liv kan ikke regnes som en krig».
 13. Diskuter påstanden «Å omtale dataangrep som cyberkrig er feil».
 14. Diskuter «Cyberangrep kan bare være et tillegg til fysiske angrep i terrenget».
 15. Diskuter påstanden «Fordelene overstiger langt ulempene ved internett og datanettverk».
 16. Diskuter hvilket ansvar stater har for cyberangrep/-hendelser som har sitt utspring i deres land.