Arbeidsoppgaver og lenkeforslag nr. 23 2011

Les artikkelen

Hvor hender det? nr. 23 2011

Sør-Sudan: ny start for skjør stat

18. Dec 2011
 • Ingrid Marie Breidlid

9. juli i 2011 jublet innbyggerne i Sør-Sudan over endelig å ha fått sin egen stat og uavhengighet fra Sudan. Det svært spente forholdet til den tidligere fienden i nord og...

Oppgaver

 1. Hvor mange stater har FN etter at Sør-Sudan ble medlem i 2011?
 2. I hvilke to perioder var Sudan i borgerkrig?
 3. Hva vil det si at Sør-Sudan og Sudan har motstridende identiteter?
 4. Hvorfor tok folk i Sør-Sudan til våpen overfor regimet i Khartoum?
 5. Til tross for fredsavtale fra 2005 og uavhengighet for Sør-Sudan, er det flere uløste delkonflikter mellom de to landene. Gjør greie for disse delkonfliktene.
 6. Hvordan er oljeressursene og oljeinntektene fordelt mellom de to landene?
 7. Hvorfor er bønder og nomader i konflikt med hverandre i Sør-Sudan?
 8. Gjør greie for internasjonale aktører i Sør-Sudan og hva de driver med der.
 9. Drøft hvilke forutsetninger Sør-Sudan har for å bli en levedyktig stat?
 10. Hvordan er de to landene også gjensidig avhengige av hverandre?
 11. Hvordan kan vi si at Sør-Sudan er et land som ikke er i fred med seg selv?
 12. Diskuter hvordan tradisjonskravet om en brudepris påvirker samfunnsfreden i Sør-Sudan.
 13. Diskuter faremomenter som kan ligge i det faktum at økonomiske konflikter og kamp om ressurser går langs etniske skillelinjer.
 14. Du er utsendt rådgiver fra FNs utviklingsprogram. Regjeringen i Sør-Sudan har bedt om noen råd for få til mer utvikling i landet. Skriv er kort notat (1 A4-side) der du blinker ut tre sentrale, overordnete tiltak og grunngir hvorfor du prioriterer disse tiltakene.