Arbeidsoppgaver og lenkeforslag nr. 11 2012

Les artikkelen

Oppgaver

 1. Hvorfor har det blitt så mye blest rundt den nordiske modellen i de siste årene?
 2. Hva menes med sysselsettingsgrad og organisasjonsgrad?
 3. Hvilke to hovedhensyn er det som blir kombinert innenfor den nordiske modellen?
 4. Gjør kort greie for framveksten av den nordiske modellen.Hva kjenntegner modellen?
 5. Hvem er parter i Hovedavtalen? Hva var det som var så banebrytende med Hovedavtalen da den kom i stand i 1935?
 6. Hva menes med en velferdsstat?
 7. Diskuter påstanden «Velferdsstaten er en overlevning fra forrige århundre».
 8. Mye er likt mellom de nordiske landene når det gjelder forholdene på arbeidsmarkedet. Men det finnes også ulikheter. Hvilke?
 9. Diskuter påstanden «I dag er det viktigere enn noen gang å være organisert».
 10. Hvilke utfordringer står den nordiske modellen overfor i årene som kommer?
 11. Diskuter hvorvidt kjennetegnene på den nordiske modellen samsvarer med den virkelig-heten dere ser rundt dere.
 12. Gjensidig tillit mellom partene og samfunns-medlemmene blir framhevet som et viktig trekk ved modellen. Diskuter hvorvidt dere tror dette også vil være tilfelle i Norden om noen år.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Forslag til mer lesning:

 • Ekern, Simen. 2006. Berlusconis Italia: historier om makt, mafia og motstand. Oslo: Cappelen. En kort og lettlest innføring i fenomenet Berlusconi fram til 2006. Den sier dermed lite om utviklingen siden da.
 • Ekern, Simen. 2011. Roma: nye fascister, røde terrorister og drømmen om det søte liv.  Oslo: Cappelen. Om Romas nære historie og terrorismens på 1970-tallet, som var en smertefull periode i Italias historie.
 • Om den organiserte kriminaliteten
  • Saviano, Roberto. 2009.  Gomorra: en reise i camorraens økonomiske imperium og deres drøm om herredømme. Oslo: Aschehoug.

   Beskrivelse av Camorraens forbryterske virksomhet i Napoli. Grunnlag for filmen Gomorra.

  • Cacace, Mariangela 2010. Camorraland. Oslo: Cappelen Damm. En personlig beskrivelse av den organiserte kriminaliteten i Napoli av en norsk-italiensk kvinne.