Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 10 2013

Les artikkelen

Har du lest artikkelen godt nok?

Oppgaver

 1. Når startet borgerkrigen i Somalia?
 2. Hvem har vært parter i borgerkrigen i Somalia? Hvordan har utlandet vært involvert?
 3. Hva menes med
  • sharialover
  • radikal islamist
  • diaspora
  • Dadaab
 4. Med eksempel fra Somalia (og andre land): Gjør greie for hvordan en borgerkrig ikke bare berører det borgerkrigsrammede landet.
 5. Hvordan atskiller Somaliland og Puntland seg fra resten av Somalia?
 6. Gjør kort greie for hva al-Shabaab står for.
 7. Hvor mange somaliere med bakgrunn som flyktninger bor i Norge? Gjør greie for endringer i tallet etter 2000. Se: ssb.no/befolkning/statistikker/flyktninger
 8. Hvorfor synes piratvirksomheten å ha avtatt i seinere tid?
 9. Hvilken betydning kan den somaliske diasporaen ha for dagens og framtidens Somalia?
 10. Gjør greie for grunner til at Somalia kanskje kan være på vei ut av borgerkrigen.
 11. Drøft hvilke utfordringer somalierne står overfor i forsøket på å få til en varig fred.
 12. Hva var foranledningen til at kenyanske styrker rykket inn i deler av Somalia i 2012?
 13. Bruk medier til å finne ut hvordan Etiopa og Tyrkia er engasjert i Somalia og hvilke motiver de to landene kan for dette engasjementet.
 14. Diskuter hvorfor det er så viktig etter en borgerkrig raskt å avvæpne og få soldater tilbake i sivilt liv med utdanning eller jobb.
 15. Diskuter hvor riktig det er av Norge å være engasjert i forholdene i Somalia. Se bl.a.: vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10108104
 16. Finn video på Youtube: Somalia − youth empowerment. Hva legger FN-organisasjonen UNDP særlig vekt på i denne videoen? Hvem og hva holdes opp som framtidspotensial for Somalia?
 17. Du er rådgiver for den somaliske presidenten som har bedt deg sette opp en liste over hvilke fem tiltak du vil prioritere høyest for å få landet på fote igjen.
 18. Begrunn kort de enkelte tiltakene.

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål