Arbeidsoppgaver og lenkeforslag HHD nr. 18 2013

Les artikkelen

Oppgaver

 1. Hva menes med smart makt?
 2. Hva menes med KOF-indeksen?
 3. Hvor  plasserer Norge seg på denne indeksen?
 4. Hva mener forfatteren med at det bildet mange nordmenn har av landet vårt ikke samsvarer  med virkeligheten? Hvordan begrunner han  oppfatningen sin?
 5. Gjør greie for hva det er som likevel gjør Norge til «et ganske særegent land».
 6. Beskriv hvordan globaliseringen har utviklet seg mellom 1980 og 2010, både generelt og på enkeltområder.
 7. Hvordan er Norge «avhengig av internasjonal rettsorden»?
 8. Diskuter om det samsvarer med deres oppfatning at nordmenn oppdras til å se på Norge som et ekstraordinært land som troner høyest på alle verdens rangeringer og kåringer.
 9. Høsten 2013 går det mot regjeringsskifte i Norge. Diskuter hvilke konsekvenser dette kan få for norsk utenrikspolitikk.
 10. Gjør greie for forhold som stemmer godt overens med bildet av Norge som en fredsnasjon og forhold som ikke gjør det.
 11. På noen områder er Norge store. Hvilke er disse, og hva er fellesnevneren for dem?
 12. Gå inn på nettstedet til KOF-indeksen og se nærmere på hvordan indeksen er sammensatt. Hvilke variabler er indeksen satt sammen av. ? Virker de rimelige å ta med?
 13. Gjør greie for fire kraftfelt som norsk utenrikspolitikk etter forfatterens mening bør ta utgangspunkt i.
 14. Og hvordan er Brussel symbol på enda et viktig område for norsk utenrikspolitikk?
 15. Diskuter hvordan dere forstår formuleringen «Norsk historie. identitet, penger, beliggenhet og kompetanse gjør at Norge kan være et av verdens viktigste land for å dempe, hindre eller avslutte konflikter.»
 16. Drøft påstanden «Norge har en fundamental interesse av en verden der rett går foran makt.»
 17. Diskuter utsagnet «Det er ikke så viktig at Norge utgjør en forskjell i det internasjonale samfunnet.»

Lenkeforslag til denne artikkelen

Relaterte kompetansemål